KONTAKT

kontakt2

Siedziba firmy

PHU Systemo

ul. Matki Teresy z Kalkuty 12
40-750 Katowice - Podlesie
Śląskie

Sprzedaż i Dział Techniczny
tel. 32 762 81 73
fax. 32 762 81 73
mob.728 491 909
mail. biuro@systemo.com.pl

Informacje

Szlaban parkingowy – jakie przepisy trzeba spełnić przed jego montażem?

Przepisy dotyczące szlabanów zawarte są w prawie budowlanym. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11c ustawy prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymagają urządzenia instalowane w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wspornymi oraz przynależnymi do nich elementami wyposażenia służącymi do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych lub mających na celu zarządzanie ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Montaż szlabanów na terenie prywatnym możliwy jest bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Continue reading